Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη ο Κύριος! Christ is Risen! Indeed He is Risen!

April 25, 2017 by Fr. Charalambos